Ponuka služieb - Rodičia

Ponuka pre rodičov

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našich psychologičiek, ktoré vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnú vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja.

Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a navrhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI.

Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.


Ako postupujeme...

Vyriešte raz a navždy problém s písaním, čítaním, pravopisom, počítaním, nesústredenosťou, problémami v škole! Nie ste na to sami!

1. Objednajte sa na BEZPLATNÚ informačnú schôdzku.

2. Spoločne na nej odhalíme prekážky, s ktorými vaše dieťa bojuje.

3. Navrhneme vám najvhodnejší individuálny študijný plán.

4. Začneme spoločne pracovať na vyriešení problému.

5. Život vášho dieťaťa, vás aj vašej rodiny dostane nový pozitívny impulz.


Prednosti nášho prístupu,  našich overených metód...

Poskytujeme individuálnu pomoc šitú na mieru potrieb vašich detí a vašej rodiny.

Odhalíme konkrétne prekážky v učení a deti aj vás naučíme, ako ich riešiť.

Študijné problémy riešime vďaka skutočnému porozumeniu ich príčiny.

Nastavíme vzdelávanie Vašich detí v škole, vypracujeme IVP ( individuálny vzdelávací plán) šitý na mieru Vášho dieťaťa, ktorý plne rešpektuje oslabenia Vášho dieťaťa.

Pomôžeme Vašim deťom doučovaním, a cielenou nápravou oslabených funkcií, ktoré prebiehajú príjemnou a zábavnou formou.

Naše metódy sú overené dlhoročnou tradíciou.

Doučujú skúsení odborníci a pedagógovia.

U nás sa bude vaše dieťa aj vy cítiť ako doma.

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov