Ponuka služieb - Detským domov a DSS

Detským domovom:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom zákonných zástupcov detí vo vašom zariadení vám môžme poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o vaše deti. Radi vám pomôžeme zistiť aktuálnu úroveň vývinu detí vo vášom zariadení. Radi tiež pomôžeme vašim vychovávateľom poradenstvom ohľadom osobnostného rozvoja detí, ktoré majú v starostlivosti.

Domovom sociálnych služieb:

v prípade, že nemáte vo svojich radoch psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga, môžete využiť naše služby pre POSÚDENIE MENTÁLNEJ ÚROVNE detí vo vašej starostlivosti. So súhlasom rodičov, príp. zákonných zástupcov týchto detí môžeme na základe predchádzajúcej diagnostiky spolu s vami vypracovať individuálne plány osobnostného rozvoja šitý na mieru každému dieťaťu.


SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov