PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo

CHCEM SA PORADIŤ

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z
a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)

vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA: PaedDr. Jana Martinková emailový
kontakt info@poradna-helpdys.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba,
ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD