Ako sa objednať

Objednať sa môžete telefonicky na t.č. 0918 752 492, alebo vyplniť online žiadosť

O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.

Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné odporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.

Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú žiadosť o psycholologické, alebo špeciálno – pedagogické vyšetrenie, prípadne charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v Tlačivá a dokumenty.

Odborný zamestnanec môže požadovať doložiť k vyšetreniu zdravotný záznam, korekčné pomôcky ( napr. okuliare), školské zošity, žiacku knižku. Pokiaľ je dieťa v starostlivosti odborného lekára, pedopsychiatra prípadne logopéda je žiaduce doložiť k vyšetreniu  kópie správ z odborných vyšetrení.


Ako postupujeme...

Vyriešte raz a navždy problém s písaním, čítaním, pravopisom, počítaním, nesústredenosťou, problémami v škole! Nie ste na to sami!

1. Objednajte sa na BEZPLATNÚ informačnú schôdzku.

2. Spoločne na nej odhalíme prekážky, s ktorými vaše dieťa bojuje.

3. Navrhneme vám najvhodnejší individuálny študijný plán.

4. Začneme spoločne pracovať na vyriešení problému.

5. Život vášho dieťaťa, vás aj vašej rodiny dostane nový pozitívny impulz.

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD