Tlačivá a dokumenty

Súhlas zákonného zástupcu klienta
s vyšetrením školskej zrelosti

Žiadosť o logopedické vyšetrenie
starostlivosť

Žiadosť o integráciu - rodičia

Informovaný súhlas HELP-DYS

Žiadosť o vyšetrenie

Ponuka centra Help-dys

MŠ - pozorovací záznam

MŠ - žiadosť o vyšetrenie dieťaťa
v materskej škôlke

Pozorovacia schéma dieťaťa
v materskej škôlke

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Anamnestický dotazník pre žiaka ZŠ

Žiadosť o kariérové profesijné poradenstvo

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Ochrana osobných údajov

SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD