Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,

HELP-DYS, pracovisko Púchov


V čase prerušenia prevádzky ponúka možnosť konzultácie
a poradenstva prostredníctvom mailu:

info@poradna-helpdys.sk


Alebo na telefónom čísle:

0918 752 492


K dispozícii Vám budú odborní zamestnanci centra:

psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd,
i spolupracujúci odborník: klinický psychológ


Prostredníctvom tohto mailu Vám vieme zaslať i odkaz
na  užitočné internetové stránky, prípadne i kontakty na iných odborníkov.

Pracovníci odborného centra HELP-DYS

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

ÚVOD

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM